Koło Łowieckie "LEŚNIK" w Kłodawie

Położenie i charakterystyka obwodu

Koło dzierżawi obwód nr 53 o łącznej powierzchni 5984 ha, w tym 3691 ha gruntów leśnych. Teren jest położony wzdłuż drogi Gorzów - Barlinek po prawej i lewej stronie. Od strony południowej graniczy z terenami administracyjnymi Gorzowa Wielkopolskiego a północną granicę stanowi granica województw lubuskiego i zachodniopomorskiego. Część leśną obwodu stanowią głównie lasy sosnowe z bukiem w drugim piętrze i gęstym podszytem stanowiącym w okresie wegetacyjnym dobre schronienie dla zwierzyny oraz mieszane bukowo-sosnowe. W części zachodniej znajduje się jezioro Grabino oraz stawy hodowlane. Na całym terenie znajdują się liczne łąki śródleśne poprzecinane rowami melioracyjnymi. Teren jest równinny z dość licznymi obniżeniami terenu stanowiącymi niegdyś bagna a obecnie porośniętymi olszą czarną lub samosiewami sosny.

Stan zwierzyny należy ocenić jako średni. Jakość poroży zwierzyny płowej również nie jest imponująca. Jednak na przestrzeni ostatnich 30-lat zdarzyły się ciekawe okazy: choćby wieńce byków upolowanych przez kolegę Jana Stępnia czy myśliwego z Belgii.

Fot.1 Kol. Jan Stępień z medalowym wieńcem.

Waga tusz saren rzadko przekracza 16 kg., jeleni - łań 60-70 kg, jeleni - byków 80-130 kg. Byki cięższe zdarzają się rzadko. Najcięższy byk (ważył 168 kg) strzelony został przez myśliwego uczestniczącego w polowaniu "dewizowym" w 1987 r. Strzelamy również mniejsze dziki, oszczędzając lochy i odyńce. W ostatnim okresie został strzelony odyniec o wadze 120 kg, ale takich sztuk jest bardzo mało. Na terenie obwodów spotykano wędrującego żubra, jak również łosie. Zwierzyna drobna występuje w niewielkiej ilości, są to głównie bażanty i zające, natomiast nie brakuje drapieżników takich jak lisy i jenoty. Występują również borsuki, kuny, norki amerykańskie a nawet zdarzają się szopy pracze. Ptactwa mamy niewiele. W niewielkiej ilości występują słonki, gołębie grzywacze i kaczki, głównie krzyżówki.

 

Plan zagospodarowania obwodu
2012/2013

Wyszczególnienie

Plan na rok gosp. 2012/2013

Poletka łowieckie Grunty orne 7,5 ha
Łąki śródleśne 33,4 ha
Karma i sól Objętościowa sucha 0 tony
Objętościowa soczysta 40 ton
Treściwa 12 ton
Sól 600 kg

Plan pozyskania zwierzyny grubej
2012/2013

Gatunki zwierząt łownych

Plan pozyskania

Jelenie Byki 7
Łanie 15
Cielęta 2
Razem 24
Sarny Rogacze 25
Kozy 31
Koźlęta 6
Razem 62
Dziki Warchlaki 34
Przelatki 34
Pozostałe 17
Razem 85