Koło Łowieckie "LEŚNIK" w Kłodawie


HISTORIA POWSTANIA KOŁA ŁOWIECKIEGO "LEŚNIK" W KŁODAWIE

Fot 1. Zanim doszło do powstania Koła Łowieckiego ''Leśnik'' w Kłodawie, miejscowi myśliwi posiadający broń mogli polować w ramach administracji leśnej. W latach 1945 - 1955 odbywało się to pod nadzorem Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłodawa i nieistniejącego już Nadleśnictwa Lipy. Pierwszym Nadleśniczym Nadleśnictwa Kłodawa w latach 1945-1946 był inżynier leśnik Józef Wołoszczuk. W październiku 1946 r. inż. J. Wołoszczuk został przeniesiony służbowo do Dyrekcji Lasów w Gorzowie Wlkp. a Nadleśnictwo przekazał mgr inż. Janowi Białowąsowi. Do końca 1952 r. całą gospodarkę łowiecką, czyli zagospodarowanie łowieckie, odstrzały i odszkodowania łowieckie, prowadziło Nadleśnictwo. Oto pierwsi myśliwi posiadający broń myśliwską, którzy byli upoważnieni do wykonania polowania w ramach administracji nadleśnictwa:

Jan Białowąs - nadleśniczy Nadleśnictwa Kłodawa
Franciszek Rurasz - leśniczy
Gustaw Rohoziński - leśniczy
Jan Tycz - gajowy
Jan Stępień - sekretarz n-ctwa
Bronisław Kwaśniewski - leśniczy
Janusz Konieczny - leśniczy
Józef Wyrzykowski - adiunkt Nadleśnictwa Lipy
Stanisław Nagórka - leśniczy
Józef Cieśliński - leśniczy
Aleksander Pieńkowski - leśniczy
Filip Łazoryk - leśniczy
Władysław Klabacha - leśniczy
Marian Zygmunt - leśniczy
Józef Dzikowicz - leśniczy

Fot 1. Pierwszy z prawej I prezes Kol. Marian Zygmunt podczas przerwy w polowaniu.

W takim gronie polowano do końca 1952r. Zgodnie z wprowadzonym w 1949 r. prawem łowieckim myśliwi mogli dalej polować wyłącznie w ramach koła łowieckiego. W listopadzie 1952 r. pracownicy Nadleśnictwa Kłodawa i Nadleśnictwa Lipy zorganizowali pierwsze zebranie przedwyborcze w celu utworzenia Koła Łowieckiego. W czasie dyskusji przyjęto jednogłośnie, że powstałe Koło będzie nosiło nazwę ''Leśnik'' w Kłodawie, gdyż do grona założycieli należeli głównie leśnicy. Na posiedzeniu wybrano pierwszy Zarząd Koła w składzie:

Prezes - Marian Zygmunt (leśniczy Leśnictwa Mszaniec)
Łowczy - Adam Gulgowski (zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Lipy)
Sekretarz - Jan Stępień (sekretarz Nadleśnictwa Kłodawa)
Skarbnik - Bazyli Szołmicki (kasjer Nadleśnictwa Lipy)

Na wybranym zarządzie spoczął obowiązek zarejestrowania Koła oraz wydzierżawienia obwodu łowieckiego, który wówczas nosił numer 17 i leżał na terenie administracyjnym Nadleśnictw Kłodawa i Lipy. Oficjalnie koło rozpoczęło działalność z dniem l stycznia 1953 r. Do podpisania umowy dzierżawy doszło w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej (Wydział Rolnictwa i Leśnictwa) w Zielonej Górze w maju 1953 r. Wydzierżawiony obwód leśny oceniony został jako obwód dobry, ponieważ obfitował w zwierzynę grubą, natomiast część polna była bardzo słaba. W 1958 r. dokonano nowego podziału obwodów łowieckich. Koło "Leśnik" otrzymało obwód nr 53 leśno-polny, znajdujący się wyłącznie w granicach Nadleśnictwa Kłodawa. Myśliwi z naszego koła polujący dotychczas na terenie Nadleśnictwa Lipy utworzyli nowe Koło pod nazwą "Knieja" Lubociesz i zostali do niego przeniesieni za ich zgodą . Po podziale Koła wybrano nowy zarząd w składzie:

1. Janusz Konieczny - prezes (leśniczy Leśnictwa Mironice)
2. Marian Zygmunt - łowczy (leśniczy Leśnictwa Mszaniec)
3. Jan Stępień - sekretarz (sekretarz Nadleśnictwa Kłodawa)
4. Władysław Oszust - skarbnik (kasjer Nadleśnictwa Kłodawa)

Oto pozostali członkowie koła tuż po podziale :

5. Jan Białowąs - nadleśniczy Nadleśnictwa Kłodawa
6. Władysław Klabacha - leśniczy
7. Józef Dzikowicz - leśniczy
8. Gerhard Maciantowicz - leśniczy
9. Józef Świderski - leśniczy
10 Tadeusz Foltyn - leśniczy
11. Henryk Nadolny - Zespół Składnic L. P. w Kostrzyniu N/O
12. Henryk Plichta - maszynista w tartaku
13. Artur Pawłowski - kierownik tartaku
14. Aleksander Gościński - leśniczy
15. Henryk Kowalak - gajowy
16. Józef Graczyk - milicjant
17. Witold Błowat - inspektor Zarządu Lasów
18. Stanisław Żołędziejewski

Fot 2. Od lewej stoją Koledzy Jan Stępień, Jan Świderski, Jerzy Roganowski, Józef Graczyk, Gerhard Maciantowicz, Andrzej Białowąs (syn nadleśniczego), Henryk Plichta, Zygmunt Banaś, Władysław Żołądziejewski, Władysław Oszust, Hubert Zygmunt, Jerzy Żołądziejewski. Na pierwszym planie: Henryk Nadolny, Aleksander Gościński, Jan Białowąs i Zygmunt Wawrzyniak.
Jak widać po składzie osobowym członków koła, przyczyny wyboru nazwy nie pozostawiają wątpliwości. Z biegiem czasu do Koła "Leśnik" wstępowali synowie pierwszych członków i myśliwi niezwiązani z administracją leśną, systematycznie powiększając grono aż do obecnego stanu 45 osób. Dzisiaj w naszym kole pozostało już tylko 5 pracowników służby leśnej, jednak dzięki nazwie koła wszyscy czują się leśnikami.

W pierwszych latach istnienia koło było ściśle związane z Nadleśnictwem Kłodawa. W budynku Nadleśnictwa odbywały się zebrania zarządu i przechowywana była dokumentacja. Po pewnym czasie dzięki związkom z Nadleśnictwem Koło zaczęło wykorzystywać nieruchomość położoną w osadzie leśnej Smolarki. Był to budynek z muru pruskiego śródleśnego tartaku, który po adaptacji stał się siedzibą Koła.

Jedną z ważniejszych osób, która polowała w naszym kole, był znany przyrodnik, artysta, literat i myśliwy Włodzimierz Korsak. Pan Włodzimierz nie był członkiem naszego koła, ale w latach 1964 - 1967 za sprawą jednego z założycieli koła często gościł w leśniczówce Mszaniec. Jako 80-letni staruszek polował na rogacze, słonki i kaczki. W Mszańcu również kończył swoją ostatnią książkę pod tytułem "Las mi powiedział".
Fot.3 Umowa dzierżawy obwodu łowieckiego z 1954 roku

Fot. 4 i 5 Plan łowiecki na rok gospodarczy 1966/67 / Kliknij aby powiększyć /

Domek myśliwski Koła Łowieckiego "Leśnik"
w Smolarkach

Położony w osadzie Smolarki budynek, który obecnie jest siedzibą Koła Łowieckiego "Leśnik", w okresie międzywojennym służył jako biuro i pomieszczenia socjalne małego tartaku. W 1945 roku stan techniczny obiektu był dobry i mieszkał w nim leśniczy leśnictwa Smolarki Stanisław Nagórka. W późniejszym okresie leśniczy przeniósł się do wyremontowanego, położonego w pobliżu, domu, znajdującego się w miejscu byłej stajni przedwojennego zajazdu. W chwili obecnej mieszka tam Kol. Józef Szołdrowski. Przez pewien czas pomieszczenie po tartaku stało puste. Następnie wprowadził się tam robotnik leśny a po jego śmierci znowu pozostało niezamieszkałe. Nieremontowany od czasów przedwojennych budynek pod koniec lat 70-tych był już w fatalnym stanie technicznym. W roku 1980 r. ówczesny zarząd naszego koła w składzie:

kol. Gerhard Maciantowicz
kol. Henryk Nadolny
kol. Józef Szołdrowski
kol. Hubert Zygmunt

Fot.1. Siedziba koła w 1997 r. Fot.2 Siedziba koła po remoncie. / Kliknij aby powiększyć /

Po rozmowie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Kłodawa postanowił nieodpłatnie wziąć w użyczenie ten obiekt na potrzeby koła. Zdecydowano się na południową podpiwniczoną część budynku, która była w nieco lepszym stanie, ale i tu strop był przegniły a podłoga niebezpiecznie się uginała. Dwa pokoiki (obecnie biuro i kuchnia) po wyburzeniu jednej ścianki stworzyły niedużą salkę, która mogła pomieścić wszystkich członków koła. Obok (obecnie korytarzyk) była niewielka kuchnia. Sposobem gospodarczym wyremontowano tę część baraku, kładąc między innymi nowy drewniany strop w podpiwniczeniu. Anegdota mówi o jednym z naszych myśliwych, który dość sceptycznie odnosił się do efektów przeprowadzonego remontu. Nieżyjący już kol. Władysław Oszust stwierdził ponoć, iż nowy strop jest tak słaby, że on nigdy nie usiądzie w podpiwniczonej części sali, na szczęście po kilku latach zapomniał o tym przyrzeczeniu.


Złoty Medal Zasługi Łowieckiej

W 2003 roku, na 50-lecie istnienia Koła Łowieckiego "Leśnik" w Kłodawie, otrzymaliśmy Złoty Medal Zasługi Łowieckiej. Było to ukoronowanie wysiłków, jakie włożyli w działalność łowiecką byli i obecni członkowie koła. Medal odebrał ówczesny prezes, Kol. Józef Szołdrowski, 11 lipca 2003 r., podczas obchodów 80-lecia PZŁ w Łagowie Lubuskim

Dla upamiętnienia naszego jubileuszu przy siedzibie koła w Smolarkach stanął obelisk z okolicznościowym napisem.

Fot.1 Złoty medal zasługi łowieckiej. Fot.2 Jubileuszowy obelisk. / Kliknij aby powiększyć /


Do góry